Wat is er lekkerder dan een vers ei? Als je dan ook nog kunt bepalen wat de kip eet, is het geen wonder dat deze dieren door veel mensen gehouden worden.

Onze vereniging stimuleert vooral het houden van raskippen. de beroemde rassen zoals Brabanter, Kuifhoen en Kraaikop, Fries Hoen en Groninger meeuw zijn enkele van de oudst in Nederland voorkomende rassen. Ze zijn ontstaan uit de toenmalige voorkomende landhoenders. De rassen moesten tegen een hard leven bestand zijn. zelf hun kostje opscharrelen, kou en overnachten in een tochtig hok of in de bomen zorgde ervoor dat de sterkste dieren geselecteerd werden en de rassen de tand des tijds konden trotseren. als er dan af en toe een eitje gelegd werd, dan was dat mooi meegenomen.

Rond de eeuwwisseling werd ingezien dat er met het verkopen van eieren een boterham viel te verdienen. Daarom werd er ook meer en mer op de productie van eieren gefokt en vreemde rassen zoals de Brahma ingekruist in de landhoenders en ontstonden er rassen als Barnevelders, Leghorn en Noord- Hollandse Blauwen. De dierverzorging werd beter en dat was het begin van een hele nieuwe bedrijfstak. de tegenwoordige bedrijfshoenders zijn voor ons niet te kweken. Het zijn altijd hybriden (eerste nakomelingen van een kruising)en een eventuele paring van zo'n haan met hen levert dan ok een allegaartje van kuikens op. Zulke dieren houden is dan ook niet interessant omdat ze zijn geselecteerd op een leven bij twintig graden en ook niet echt moeders mooiste zijn. Het is ook niet nodig. Er zijn echte, sterke rassen die als ze buiten gehouden worden zeker zoveel leggen en dat vaak ook in de winter goed doen.

Veel rassen zijn in de loop der tijd ook gekweekt als krielen. Het zijn vaak meesterwerkjes. Ze bewijzen het geduld en de liefde van sommige kwekers, die er wel tot dertig jaar voor over hadden om een perfecte verkleining van het origineel te bereiken; een echt levenswerk dus. voordelen van het houden van krielkipjes zijn dat ze minder ruimte innemen en maar een derde van het voer van hun grote broer gebruiken. Het is dan ook geen wonder dat deze dieren zeer populair zijn. We helpen u graag aan adressen van betrouwbare fokkers!

Kippen zijn niet duur en het hobbyisme van de fokkers gaat vaak zo ver dat men vindt dat iedereen voor een redelijk bedrag moet kunnen genieten van deze dieren. Soms ook is het mogelijk een collegafokker te vragen om in zijn broedmachine eieren uit te laten broeden. Onderwerpen als voeding, verzorging en huisvesting komen hier niet aan bod, deze zullen te vinden zijn in het Online Clubblad, waarvan maandelijkse update zal plaatsvinden.

Éen opmerking moet nog gemaakt worden; de vereniging verzorgt voor haar leden de jaarlijkse inenting tegen pseudo- vogelpest (niet de H5N1 variant) tegen minimale prijs. Pseudo- vogelpest is een voor vogels besmettelijke ziekte die met gemak uw hele stal uit kan roeien. We adviseren u dan ook: neem contact op met het secretariaat!