Wat is D.W.O.

D.W.O. is een kleindiervereniging en staat voor pluimvee en konijnenfokkersvereniging De Wijk en Omstreken.

Kleindieren zijn bij ons konijnen, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, sier- en watervogels, kleine knagers en cavia’s.

We houden ons zich bezig met het houden, fokken en tentoonstellen van rasdieren, welke vallen onder de onderstaande twee bonden van kleindieren liefhebbers; deze twee organisaties behartigen ieder de belangen van houders van bepaalde diergroepen:

  • Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.):
    met ingang van het jaar 2009 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Konijnen-, Cavia- en Knagerliefhebbers-bond (NKB) voor konijnen, cavia's, kleine knaagdieren (hamsters, siermuizen enz.) en de Ned. Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders (NHDB) voor al het in de naam genoemde gevogelte; onder siervogels moeten worden verstaan: kalkoenen, fazanten, parelhoenders, patrijzen, kwartels enz., alsmede oorspronkelijke (= wilde) duivensoorten.

  • Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (N.B.S.):
    alle tamme sierduivenrassen.

De twee genoemde bonden werken samen in de "Nederlandse Federatie voor Kleindierententoonstellingen" (F.K.), die een coördinerende en toezichthoudende functie heeft in het tentoonstellingsgebeuren in Nederland.

Wat organiseren wij?


Wij organiseren voor onze leden in september een jonge dierenkeuring in Dorpshuis De Schakel in Koekange.
Op deze jonge dierenkeuring kunnen leden van D.W.O. hun in dit jaar gefokte dieren laten keuren door een keurmeester. Hier zullen de dieren worden beoordeeld of ze voldoen aan de eisen welke worden gesteld in de kleindieren standaard. Elk dier moet voldoen aan bepaalde kenmerken zoals o.a. bouw, type, kleur, gewicht, verzorging ect. Hier kunnen ook vragen worden gesteld aan de keurmeester. Aan het eind van de avond zal er een winnaar gekozen worden, dus het mooiste dier van de keuring.

 

In december wordt onze clubshow gehouden, waar eerst de dieren worden gekeurd en op vrijdagavond en zaterdag de tentoonstelling geopend is voor publiek. Hier staan alle dieren opgesteld en zal de beoordeling bij het desbetreffende dier hangen. Ook hier word voor elke diergroep en over het geheel de mooiste uitgezocht.

Het tentoonstellen van onze dieren gebeurt in kooien met per ras voorgeschreven minimum maten.

Tevens proberen wij liefhebbers bij onze hobby te betrekken en indien mogelijk advies te geven over het houden en de verzorging van kleindieren. Ook voor algemene informatie over het houden van kleindieren en alles wat daarmee samenhangt kunt u bij ons terecht.


Registratie van de dieren


Om zelf gefokte konijnen van een oormerk te laten voorzien of zelf gefokte hoenders van een vaste voetring, moet men in het bezit zijn van een door de betreffende Bond (KLN, NBS) verstrekt registratienummer, het zogenaamde fokkersnummer. Daarmee heeft men tevens het recht om deel te nemen aan keuringen en tentoonstellingen. Behalve enkele uitzonderingen mag met ongemerkte dieren niet aan keuringen en tentoonstellingen worden deelgenomen. Aan keuringen en tentoonstellingen is in het algemeen een wedstrijdelement verbonden; het gaat er dan om wiens dier de beste beoordeling krijgt van de keurmeester, die daarbij de voor de diverse rassen vastgelegde standaardbeschrijvingen gebruikt. De fokkersnummers worden via de plaatselijke verenigingen van kleindierenliefhebbers uitgegeven.


Tot slot


Voor algemene informatie kunt u de website www.kleindierplaza.nl of www.kleindierliefhebbers.nl bezoeken of een van de kleindierboekjes kopen via DWO bij de secretaris.

Het is altijd de moeite en tijd waard om een paar fokkers van uw gekozen ras te bezoeken. Hier krijgt u misschien wel de meest waardevolle informatie. Ook kunt u Lid of donateur worden van kleindiervereniging DWO.